14 lutego 2023
Nowość Urlopy
Akceptowanie wniosku urlopowego z poziomu powiadomienia email

#mniejklikania

Od teraz możesz akceptować bądź odrzucać wnioski urlopowe bezpośrednio z poziomu powiadomienia email które otrzymujesz! Opcja dostępna jest dla każdego wniosku z modułu "Urlopy i Delegacje".