13 grudnia 2022
in nutshell
Aktualizacja w pigułce - grudzień

W ostatnich aktualizacjach na przełomie listopada i grudnia pojawiło się szereg mniejszych usprawnień i dodatkowych. Oto one:

EWIDENCJA CZASU

  • Bardziej przejrzysta sekcja z podsumowaniem clockin/out danego dnia/tygodnia.
  • Zmiana przycisku do zamknięcia niezamkniętego clock in.
  • Wizualne zmiany w grafiku czasu pracy.

URLOPY

  • Poprawka sortowania w widoku wniosków do akceptacji.

PRACOWNICY

  • W formularzu logowania domyślne postawienie kursora na polu "Login" - mała rzecz a przyspiesza logowanie, i pozwala w łatwiejszy sposób użyć narzędzi do przechowywania haseł i automatycznego logowania się.

INTRANET

  • Dodanie możliwości archiwizowania kanałów na tablicy.