25 lutego 2023
Nowość
Aktualizacja w pigułce - luty

W ostatnich aktualizacjach na przełomie stycznia i lutego pojawiło się szereg mniejszych usprawnień i dodatkowych. Oto one:

URLOPY I DELEGACJE

 • Dodanie wersji językowych dla powodów odrzucenia.
 • Rozszerzenie informacji w rejestrze zmian limitów dni, pozwalające na lepszą, samodzielną analizę.

EWIDENCJA CZASU

 • Dodanie filtru po zespołach w raporcie clockin
 • Zmiana sposobu edycji czasów pracy, z paska do klasycznych pól formularza

INTRANET

 • Zapamiętywanie wybranych filtrów w widoku listy pomysłów w Bank Pomysłów
 • Lepsza obsługa i układanie załadowanych wielu zdjęć (galeria) we wpisie na Tablicy
 • Obsługa podkategorii do 4 poziomu zagłębienia

REKRUTACJE

 • Rozszerzenie raportu "Lejek rekrutacji" i dodanie pozycji "Wszystkie" w filtrze "Status"
 • W przypadku cofnięcia odrzucenia kandydata do etapu który został usunięty w rekrutacji, system zapyta  użytkownika o wskazanie nowego, z aktualnie dostępnych etapów.

DOKUMENTY

 • poprawienie obsługi polskich znaków oraz znaków specjalnych w nazwach plików i folderach

POZOSTAŁE

 • Szereg drobnych usprawnień wizualnych w interfejsie
 • Aktualizacja edytora do najnowszej wersji
 • Zwiększenie szybkości serwerów