27 września 2022
new urlopy i delegacje
Blokada składania wniosków urlopowych w określonym terminie od rozpoczęcia urlopu

Dodaliśmy nowy parametr pozwalający wprowadzić kolejny element własnej polityki zgłaszania wniosków urlopowych.

Dla każdego typu urlopu można ustawić maksymalną liczbę dni jaka może dzielić dzień składania wniosku od wybranej daty początkowej urlopu.

Jeden z parametrów typu urlopu