22 maja 2024
Kartoteka Usprawnienie
Brak hasła przy pobieraniu dokumentów z profilu pracownika
Od teraz możesz sterować wymogiem podania hasła przy pobieraniu dokumentów z zakładki Dokumenty w profilu pracownika.
 
Na prośbę użytkowników wprowadziliśmy opcję jej globalnego wyłączenia. Efektem będzie brak konieczności podawania hasła przy pobieraniu plików. Każda osoba uprawniona do wglądu do zakładki Dokumenty, będzie mogła pobrać dowolny dokument od razu.
 
Możliwość włączania / wyłączania konieczności podawania hasła przy pobieraniu dokumentów z profilu pracownika jest związana z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych, dlatego zarządzanie tą funkcjonalnością, zostało umieszczone w zakładce Bezpieczeństwo i jest dostępne jedynie dla administratorów i właścicieli kont.
 
 
Ze względu na to, że do tej pory system wymuszał podanie hasła, opcja została włączona u wszystkich klientów tomHRM. Jeśli nie chcecie z niej korzystać, prosimy wyłączyć wymuszanie podawania hasła w zakładce Bezpieczeństwo.