06 listopada 2022
Nowość Pracownicy
Dodatkowe informacje w profilu i na liście pracowników

W profilu pracownika dodaliśmy:

  • wyświetlenie godzin pracy (wynikających z ustawień w profilu pracownika lub przydzielonego grafiku pracy),
  • strefy czasowej w której pracownik pracuje.

Na liście pracowników wyświetlamy:

  • lokalny czas pracownika, który znajduje się w innej strefie czasowej niż zalogowany pracownik