13 marca 2023
new ewidencja czasu
Eksport raportów czasu pracy do formatu XLS

Udostępniliśmy eksport raportów

  • ewidencji czasu pracy
  • clockin/out

do formatu XLS.

Aktualnie dostępne są formaty: CSV, XLS.