11 lipca 2023
usprawnienie pracownicy
Jeszcze łatwiejszy dostęp do najważniejszych informacji o pracownikach!
Zamiast daty ostatniego logowania wolisz na liście pracowników widzieć nazwisko przełożonego czy zespół, do którego należy pracownik? Skorzystaj z nowego usprawnienia, jakim jest konfigurator kolumn. Pozwala on zmieniać kolejność oraz dodawać i usuwać kolumny w widoku Pracownicy. 

Teraz w → https://tomhrm.app/employees możesz umieścić dokładnie te informacje, których potrzebujesz ty i twoi pracownicy. Nowy układ kolumn można skonfigurować dla całej firmy lub pozwolić pracownikom na samodzielne decydowanie o tym, do których informacji chcą mieć bezpośredni dostęp w tej zakładce. 

Efekt? 
Błyskawiczny dostęp do najważniejszych informacji, które są przydatne pracownikom w Twojej organizacji! 

Modyfikacja dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników tomHRM. 

Sprawdź w support, jak skonfigurować własne kolumny  → https://support.tomhrm.com/kb/konfiguracja-widoku-danych-w-zakladce-pracownicy