18 lipca 2023
Usprawnienie Intranet
Łatwiejsze zarządzanie komunikacją w organizacji
W module Intranet > Aktualności i wydarzenia rozszerzyliśmy możliwość sprawdzenia statusu zapoznania się z daną aktualnością, o listę pracowników, którzy nie potwierdzili jej odczytania. 

Jest to rozszerzenie dotychczasowej funkcjonalności, która pozwalała na sprawdzenie, kto przeczytał daną informację. 

Funkcjonalność działa dynamicznie. Oznacza to, że jeśli do danej grupy pracowników, do której kierowana jest aktualność, zostanie dodany pracownik lub grupa osób, system zaktualizuje dane. W każdym momencie można je też wyeksportować do pliku Excel. 

Szczegółowe informacje na temat działania rozszerzenia w support → https://support.tomhrm.com/kb/jak-sprawdzic-kto-zapoznal-sie-z-aktualnoscia

Usprawnienie pozwoli na jeszcze lepsze zarządzanie komunikacją z pracownikami, a przede wszystkim na wypełnienie obowiązków informacyjnych, które nałożyły na pracodawców przepisy prawa pracy, takich jak np. informowanie wszystkich pracowników o wolnych stanowiskach pracy w firmie czy planowanych awansach. 

Wprawdzie przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku upewnienia się, czy pracownik zapoznał się z informacją, ale wykorzystanie takiego mechanizmu na pewno poprawi transparentność komunikacji w firmie.