13 grudnia 2022
improvement pracownicy
Nadawanie dostępu do plików dla zespołu

W profilu pracownika, w zakładce "Dokumenty" dodaliśmy wariant nadawania uprawnień do plików również do wybranego zespołu. Również w module "Dokumenty" dodaliśmy ten sam wariant oraz rozszerzyliśmy o nadawanie uprawnień wg formy zatrudnienia.

Zarządzanie dostępem dla zespołu daje możliwość łatwiejszego zarządzania (nadawania/odbierania uprawnień) tylko z poziomu listy pracowników należących do zespołu.