09 listopada 2022
new intranet bank pomysłów
Nowości w Bazie Pomysłów
Wprowadziliśmy 3 nowe funkcje w module Bank Pomysłów
  • Możliwość dodawania załączników do zgłaszanego pomysłu,
  • Możliwość ustawiania moderatorów pomysłów,
  • Możliwość wyboru sposobu głosowania tylko na +