27 grudnia 2022
new ewidencja czasu
Nowy sposób ręcznego wprowadzania czasu pracy

W okienku do ręcznego wprowadzania czasu pracy możesz podać czas w prostym formacie.

Na przykład wpisując:

  • 2h 15m - czyli 2 godziny 15 minut
  • 160m - czyli 2 godziny 40 minut
  • 10m 10m 10m - system zsumuje wszystkie wartości i wprowadzi to jako wartość 30 minut.

Zasady

  • Aby wprowadzić minuty użyj jednostki m
  • Aby wprowadzić godziny użyj jednostki h lub g
  • Nie ma znaczenia kolejność danych
  • Nie musisz stosować spacji między wartościami
  • Możesz wpisać wiele wartości z tą samą jednostką. System je zsumuje.
  • Wciśnięcie klawisza Enter przenosi kursor do kolejnego pola lub zatwierdza zapisanie i zamknięcie okienka.

Jak szybko dodać wpis (bez użycia myszki)

1. Wpisz czas (lub wybierz skrót) w pole "Czas pracy".

2. Wciśnij klawisz Enter aby przejść do pola "nad czym pracowałaś/eś"

3. Wciśnij ponownie klawisz Enter aby automatycznie ustawił się ostatni projekt oraz wcisnął przycisk "Dodaj" (okienko zamknie się samoczynnie).