25 lutego 2023
new intranet
Obsługa kategorii do 4 poziomu zagłębienia

Dodaliśmy w Bazie Wiedzy (moduł Intranet) możliwość tworzenia struktury kategorii z zagłębieniem do 4-tego poziomu.