17 sierpnia 2022
nowość wnioski firmowe urlopy
Powiadomienia email za pomocą @mentions w Urlopach i Wnioskach Firmowych

Kolejne powiadomienia email już są! We wnioskach firmowych oraz wnioskach o urlop czy inną nieobecność uruchomiliśmy możliwość wywołania pracownika (@nazwisko) w komentarzu co spowoduje, że otrzyma on wiadomość email o tym fakcie.

Należy pamiętać, że powiadomienie email otrzyma pracownik, który takie powiadomienie ma domyślnie włączone. Uruchamiając tę funkcję, ustawiliśmy dla wszystkich pracowników powiadomienie jako WŁĄCZONE. Zarządzać i włączać/wyłączać powiadomienia email możesz samodzielnie w swoim profilu.