25 listopada 2022
nowość urlopy
Powiadomienie email o anulowaniu/usunięciu wniosku urlopowego

Oprócz wysyłania powiadomienia o akceptacji wniosku, które wysyłane jest na wskazane adresy email, od teraz wysyłane jest również powiadomienia email w momencie anulowania lub usunięcia wniosku urlopowego.