31 lipca 2022
Nowość
Product update - podsumowanie - lipiec 2022

EWIDENCJA CZASU PRACY

[Nowość] Wprowadzenie możliwości edycji własnych clockin/out

URLOPY i DELEGACJE

[Nowość] Opcja w typie urlopu/nieobecności pozwalająca na wliczanie dni sobota/niedziela do długości nieobecności.

PRACOWNICY

[Usprawnienie] Rozszerzenie wyszukiwarki pracowników o dział i oddział

API

[Usprawnienie] Możliwość wykonywania operacji create/update dla zmiennej “Stanowisko”