13 września 2022
urlopy i delegacje improvement
Rozszerzenie konfiguracji uprawnień do anulowania wniosków urlopowych

Dostępne są dodatkowe role uprawniające anulowanie wniosków. Są to:

  • Przełożony pracownika składającego wniosek
  • Manager działu pracownika składającego wniosek
  • Manager zespołu pracownika składającego wniosek