24 marca 2023
usprawnienie urlopy
Więcej opcji udostępniania raportów urlopowych

Wprowadziliśmy nową funkcję umożliwiającą udostępnianie raportów urlopowych dla trzech ważnych ról pracowniczych:

  • Kierownik Projektu,
  • Bezpośredni przełożony,
  • Osoba zarządzająca działem.

Dzięki temu, osoby te będą miały szybki i łatwy dostęp do informacji o urlopach swoich podwładnych, co ułatwi planowanie i koordynację pracy w firmie.