06 listopada 2022
improvement urlopy i delegacje
Typ nieobecności i parametr wymagalności dołączenia dokumentu

Identycznie jak w typie urlopu, dodaliśmy możliwość włączenia konieczności dołączenia dokumentu do składania wniosku o nieobecność.