06 listopada 2022
nowość wnioski firmowe
Udostępnianie wniosku firmowego wg formy zatrudnienia

Konfigurację udostępniania wniosku firmowego rozszerzyliśmy o pole "Forma zatrudnienia", które pozwala wybrać jedną lub wiele form zatrudnienia.

Od teraz wniosek firmowy można udostępnić pracownikom, którzy posiadają przypisaną daną formę zatrudnienia.