06 października 2022
ats improvement
WAŻNE: Przypisywanie wynagrodzenia do każdej formy zatrudnienia w Rekrutacji

Od teraz, w formularzu Rekrutacji, do każdej wybranej pozycji "Forma zatrudnienia" możesz przypisać proponowane widełki "Wynagrodzenia" z informacją netto/brutto i walutą.

WAŻNE - DOKONAJ ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH REKRUTACJACH

Jeśli chcesz aby w rekrutacjach wynagrodzenie było prezentowane dla każdej formy zatrudnienia oddzielnie, przeczytaj poniższe informacje i zastosuj zmianę z punktu 4:

  1. Zmiana jest istotna tylko dla rekrutacji, które posiadają więcej niż 1 wybraną formę zatrudnienia.
  2. Jeżeli nie dokonasz zmiany, informacje dot. formy zatrudnienia/wynagrodzenia będą prezentowane w ofercie pracy na Stronie Kariera tak jak do tej pory (wiele form zatrudnienia, jedno wynagrodzenie).
  3. Jeśli posiadasz rekrutacje które mają wybrane więcej niż 1 formę zatrudnienia i mają wpisane wynagrodzenie, to takie rekrutacje powinieneś zmienić (jeśli chcesz).
  4. Na czym ma polegać zmiana
  • Wejdź do edycji rekrutacji,
  • W sekcji "Wynagrodzenia" zobaczysz formy zatrudnienia, które były dotychczas ustawione,
  • Do każdej z form zatrudnienia dostępne są pola do wpisania wynagrodzenia. Wszystkie są wypełnione dotychczasową wartością. Twoim zadaniem jest odpowiednia zmiana/dopasowanie wartości wynagrodzenia do danej formy zatrudnienia i zapisania formularza za pomocą przycisku "Zapisz zmiany" .

Po zapisaniu zmian, dane dot. wynagrodzenia i form zatrudnienia pokażą się w nowym układzie. Pamiętaj aby był włączony checkbox "Wyświetlaj wynagrodzenie w ofercie na Stronie Kariera"