06 listopada 2022
new pracownicy
Zapisywanie szablonów filtrów w widoku Pracownicy

#mniejklikania

Identycznie jak na liście kandydatów, wprowadziliśmy na liście pracowników funkcję do zapisywania wybranych filtrów jako szablonu.