28 listopada 2022
new urlopy i delegacje
Zastępca może akceptować wnioski za osobę nieobecną

Wprowadziliśmy możliwość aby wybierany zastępca we wniosku urlopowym, nieobecności lub delegacji mógł akceptować wnioski za osobę nieobecną.

Opcję można włączyć w konfiguracji modułu Urlopy i delegacje.