17 października 2023
Ewidencja Czasu Usprawnienie
Zmiany stawki kosztów w historii pracownika
Do historii zmian w profilu pracownika dodano podgląd zmian w zakresie stawek kosztu wewnętrznego i zewnętrznego pracownika, wykorzystywanych w module Ewidencja Czasu Pracy. 
Każdorazowo po zmianie wysokości stawki będzie ona odnotowywana w historii pracownika. 

W profilu pracownika znajdziecie też Rejestr zmian stawek, który przechowuje dane dotyczące poprzedniej oraz bieżącej wartości stawki, wraz z informacją kiedy i przez kogo została przeprowadzona modyfikacja stawki.