11 czerwca 2024
Urlopy Nowość
Automatycznie generowanie raportu wniosków urlopowych na email
W module Urlopy i nieobecności wprowadzamy możliwość skonfigurowania automatycznych raportów XLS wysyłanych mailowo do wybranych osób.
 
Konfigurację raportów automatycznych może przeprowadzić Administrator Modułu Urlopy i Nieobecności w zakładce Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Ogólne.
 
Podczas konfiguracji ustalasz:
 
  • Format pliku (XLS lub CSV)
  • Rodzaj nieobecności której dotyczyć ma raport (do wyboru Urlopy, Inne nieobecności, Praca zdalna, Wyjścia Prywatne, Czas wolny za nadgodziny lub wszystkie),
  • Konkretne typ wniosków jeśli masz je skonfigurowane,
  • Częstotliwość i moment wysłania raportu,
  • Odbiorców (wewnętrznych i / lub zewnętrznych)
  • Dodatkowe filtry, które pozwalają generować raporty jedynie dla wybranych zmiennych - np. formy zatrudnienia, organizacji czy działu.
 
Raport może być generowany dla dowolnej kombinacji statusów wniosków (np. tylko dla zaakceptowanych i anulowanych)
 
Możesz skonfigurować dowolną liczbą raportów o różnych parametrach, dedykowaną różnym odbiorcom.