28 sierpnia 2023
Urlopy Nowość
Obowiązkowy zastępca w nieobecnościach
Moduł Urlopy i nieobecności z ważną aktualizacją → możliwością włączenia obowiązku wskazywania zastępcy przy składaniu wniosku o urlop, delegacje lub inną nieobecność. 

Do tej pory wskazanie zastępcy było opcjonalne. Teraz, projektując konkretny typ wniosku, administrator modułu będzie mógł włączyć obowiązek wskazania zastępcy przy składaniu wniosku. Takie ustawienia można zaprojektować dla wybranych typów wniosków (np. jedynie urlopu wypoczynkowego). 

Jeśli obowiązek zostanie włączony, to w danym typie wniosku (np. delegacji) pracownik będzie musiała wskazać, kto go zastępuje. Inaczej złożenie przez niego wniosku nie będzie możliwe. 

Dla naszych klientów przygotowaliśmy wpis poradnikowy, jak ustawić obowiązek wskazania zastępcy we wnioskach o urlop / nieobecność / delegację dostępny po zalogowaniu do support. 

Funkcjonalność pozwoli zapobiec sytuacjom, w których w wyniku nieobecności pracownika obszary biznesowe firmy pozostają niezaopiekowane.

System tomHRM dba również o to, by nieobecności i zastępstwa nie nakładały się na siebie. Innymi słowy - jeśli pracownik chce wskazać zastępcę, który w danym okresie jest na urlopie, nie będzie mógł tego zrobić. I odwrotnie - jeśli pracownik kogoś zastępuje, a mimo to na ten sam okres złoży wniosek o urlop, system poinformuje o konflikcie. 


Jednocześnie przypominamy, że informacja kto kogo zastępuje, jest dostępna zawsze w kalendarzu nieobecności w widoku szczegółów nieobecności danego pracownika. Niezależnie od tego, czy powód nieobecności jest ustawiony jako jawny czy ukryty.