01 sierpnia 2022
new pracownicy
Parametr PŁEĆ w profilu pracownika

Wprowadziliśmy możliwość oznaczenia płci w profilu pracownika. Parametr obsługiwany jest również w:

  • API,
  • imporcie i aktualizacji profili pracowników.

Parametr może być użyty również w konfiguracji typu urlopu (moduł URLOPY i DELEGACJE) do segmentowania pracowników. Dzięki temu można udostępnić typ urlopu np. "macierzyński" wybranej grupie pracowników.

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma jednej oficjalnej listy płci i niektóre listy posiadają o wiele więcej pozycji (jak ta np. w Facebook-u). Część z nich pozwoliliśmy sobie nie tłumaczyć na język polski aby utrzymać unifikację nazw.