18 lipca 2023
usprawnienie kartoteka
Rozszerzenie w rejestrze umów pracowniczych
Niewielkie usprawnienie, a ogromna oszczędność czasu!

W ramach umów pracowniczych, do których bezpłatny dostęp zyskuje się już przy subskrypcji jednego, dowolnego modułu tomHRM* wprowadzamy nowość: automatyczne tworzenie zadań dla pracowników, którzy są odbiorcami powiadomień mailowych o końcu umowy.

Zaznaczając checkbox "Utwórz zadanie w dniu powiadomienia" system automatycznie wygeneruje zadanie w profilach tych pracowników, którzy otrzymają powiadomienia o końcu umowy. 

Mogą nimi być:
  • przełożony,
  • osoby zarządzające działem,
  • wszyscy pracownicy danego działu (np. Kadr, Administracji)
  • wybrani, konkretni pracownicy.

Dzięki temu nie będzie już potrzeby ręcznego tworzenia zadań, a ryzyko zapomnienia o tym, że należy wygenerować i przeprocesować nowy kontrakt pracownika zostanie zminimalizowane.

Dodatkowo, w ramach usprawnienia wprowadziliśmy możliwość określenia stanowiska, którego dotyczy umowa. Jego oznaczenie nie jest obowiązkowe i nie powoduje zmian w profil pracownika. Służy ono wygodniejszemu zarządzaniu kontraktami i umowami w przypadku pracowników posiadających kilka funkcji w organizacji.

Potrzebujesz więcej informacji na temat tego, jak dodać nową umowę do profilu pracownika bądź jak zarządzać umowami? Zapraszamy do naszego supportu:

*za wyjątkiem modułu ATS.