12 maja 2023
pracownicy improvement
Własne pola w profilu pracowników
Dodatkowe pola własne w profilu pracownika już dostępne! 

Nowe usprawnienie pozwala na dodawanie dowolnych pól informacyjnych w profilu pracownika, a dzięki uwzględnieniu ich w filtracji, zawsze bez trudu odnajdziesz pracowników o określonych parametrach. 

Pola własne to: 

  • Sześć różnych typów pól do dyspozycji (m.in data, lista rozwijana czy wybór wielokrotny)
  • Decydowanie o tym, w którym miejscu profilu pracownika będą widoczne
  • Nadawanie uprawnień do ich edycji różnym grupom pracowników
  • Wyszukiwanie (filtrowanie) pracowników po parametrach opisanych w polach własnych  z zastosowaniem operatorów „i”, „lub”
  • Łatwy zbiorczy import i aktualizacja (również za pomocą API)

Numer samochodu służbowego, NIP, numer paczkomatu, określenie niepełnosprawności, data wygaśnięcia wizy pracowniczej czy lista języków, jakimi mówi pracownik to tylko kilka przykładów na wykorzystanie pól własnych. 

Informacje na temat tego, jak tworzyć własne pola w profilu pracowników znajdziesz → https://support.tomhrm.com/kb/jak-utworzyc-dodatkowe-wlasne-pola-w-profilu-pracownika/