08 listopada 2023
Kartoteka Usprawnienie
Certyfikaty i uprawnienia z automatycznymi zadaniami
Wprowadzone w lipcu rozszerzenie w rejestrze umów pracowniczych pozwalające na zlecenie automatycznego stworzenia zadania przy wygaśnięciu umowy spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem u naszych użytkowników, dlatego rozszerzamy funkcjonalność również na sekcję Certyfikaty / Licencje / Uprawnienia.  

Przy wprowadzeniu daty ważności certyfikatu, badania czy uprawnienia będzie można ustawić automatyczne utworzenie zadania, które może zostać przypisane do dowolnego pracownika.  

Usprawnienie pozwoli pominąć konieczność ręcznego tworzenia zadań i pozwoli efektywniej planować działania konieczne do przedłużenia uprawnień czy licencji, które są pracownikowi potrzebne do realizowania obowiązków pracowniczych. 

Przypominamy, że dostęp do zakładki Certyfikaty w ramach Kartoteki pracowniczej dostępny jest bezpłatnie przy subskrypcji jednego, dowolnego modułu tomHRM (za wyjątkiem modułu ATS).